Софтуер Детелина

 

Търговско – информационната система ДЕТЕЛИНА е специално разработен софтуер от Елтрейд за оптимизиране на управлението на продажбите  в различни по натовареност търговски обекти. Програмата има основен модул и голям брой допълнителни модули, така че максимално да отговори на Вашите специфични нужди. Ако за Вас бързото и прецизно обслужване на клиентите е сред най – важните приоритети, Детелина ще бъде най – верният Ви помощник.

Софтуер за магазин  Детелина


Детелина се състои от едно или няколко складови работни места – Back офис и неограничен брой касови работни места. В зависимост от цялостната  хардуерна  конфигурация, Детелина може да управлява касови апарати, POS и фискални принтери, баркод скенери, четци за магнитни карти, електронни везни и други устройства. Програмата е изградена от различни модули, така че може да се променя непрекъснато в зависимост от конкретните Ви нужди.
Софтуер за магазин Детелина

От Back офиса, се извършва управлението  на продажбите  и се контролират нивата на достъп до системата. Въвеждат се артикулите, следят се контрагентите и доставките, складовите наличности, въвеждат се и се променят цени, задават се надбавки, отстъпки, промоции и др, извършват се бързи справки и ревизии.

От касовото работно място се извършват само продажбите. Детелина има дружелюбен потребителски  интерфейс, затова обучението  на Вашите  служители става за минимално време, клиентите Ви са обслужени бързо и прецизно, а Вие имате пълен контрол върху бизнеса си .

Изисквания: Операционна система - MS Windows NT/2000/XP, процесор 600MHz, HDD20GB, 128MB RAM


Софтуер за Ресторант Детелина


С негова помощ ще управлявате складови наличности, доставки, прецизно ще можете да калкулирате  цени, надбавки и отстъпки, фира,  да създаване на рецепти  и модификатори за рецепти,  да оптимизиране на поръчките за бар и кухня, гъвкаво да управлявате парични потоци, и ще постигнете минимално забавяне на обслужването на клиентите. Освен това във всеки един момент ще можете да проверите дали дадена маса е заета или не и ще имате достъп до приключените и неприключените сметки. Системата позволява гъвкава настройка и възможности за връзка с везни, устройства за магнитни или безконтактни карти с помощта на които да се идентифицират сервитьорите и други устройства, които пестят Вашето време и подобряват обслужването Ви.
Софтуер за ресторант Детелина
Изискването към операционната система и компютърната конфигурация е същото като софтуера за магазин.
 

© www.viliserviz.com. Valid XHTML and CSS.