Променени са крайните срокове за установяване на дистанционна връзка с НАП.

 

Наредба Н-18 е променена и обнародвана в Държавен вестник брой 48 / 24.06.2011 г. Съгласно измененията в нея сроковете за изграждането на дистанционна връзка са променени в следния вид:

 

  • до 31.08.2011 г. - Търговци, регистрирани по ЗДДС, които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
  • до 31.11.2011 г.- Регистрирани по ЗДДС търговци на зърно, които са регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно.
  • до 31.03.2012 г. - ВСИЧКИ останали.
 

© www.viliserviz.com. Valid XHTML and CSS.